Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1.3-21
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására  2021. október 27. napjától 2021.
december 21-ig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.


Ha érdkekli hívjon a 20/262-7406 telefonszámon vagy adja meg elérhetőségét az alábbi űrlapon!

Az űrlap alatt találja a pályázat fontosabb feltételeit! 
 1. Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket együttesen teljesítő, a TEÁOR 109 besorolás szerinti,  takarmány előállítási tevékenységet fejlesztő támogatást igénylők:


- Magyarországon székhellyel  rendelkező,  vagy  az  Európai  Gazdasági  Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás8, amennyiben:
 
  1. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.9
  2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik.
  3. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2309 árucsoportba tartozó), haszon- és kedvtelésből tartott állatok takarmányozására szolgáló termékek előállítására irányul.

5.3 A támogatás mértéke, összege

 Az igényelhető  vissza  nem  térítendő támogatás  összege:  minimum  50  millió  Ft,  maximum  2 milliárd Ft.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy amennyiben a Felhívás keretében nem támogatott, de a támogatási kérelemben megjelölt tételek után igényelt támogatások levonását követően a jóváhagyható támogatás összege az igényelhető minimum határ alá kerül, az a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után!

 A támogatás maximális mértéke :
 • a középmagyarországi régióban, Pest megye (a továbbiakban: KMRen belül) az összes elszámolható költség 40%a;
 • a nem középmagyarországi régióban, nem Pest megye (a továbbiakban: KMRen kívül) az összes elszámolható költség 50%a.

5.4 Előleg igénylése

előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a. Megfelelő biztosíték nyújtás esetén.
 
   1. Önállóan támogatható tevékenységek
    1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
  A     Felhívás      keretében      a     TEÁOR     109     besorolás      szerinti      („Takarmány gyártása”) tevékenységekhez kapcsolódó, takarmány előállítást szolgáló projektek támogathatóak.
 
 1. A takarmány előállításhoz kapcsolódó mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra
 jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása :
 
  • Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök,  gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
  • A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • A támogatási kérelemmel érintett  takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett  takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
 • Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.
 
 1. Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazásának támogatása:

 1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek: Energiahatékonyság fokozása a takarmány előállítást folytató üzemekben: meglévő, a takarmány előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, épületek, technológiák energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése.
 
  • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
  • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
  • Világítási rendszerek  korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül-  és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
  • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).
 2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: A takarmány előállítást folytató üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termelési és előállítást szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
 
  • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége a fenntartási időszak évei alatt nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják a takarmány előállítási tevékenységre alkalmas, energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.


 
   1. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
    1. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
     1. az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek;
     2. a Felhívás 5.5. c) pontjában felsorolt immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése);
     3. telepi infrastruktúra fejlesztése (lásd: Fogalomtár);
     4. a takarmány előállítás végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
 

3.3. Nem támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében a 3.1.1. és 3.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenységek nem támogathatók.

Különösen nem támogatható:

 
 • mezőgazdasági erőgépek, személygépjárművek, pickupok beszerzése;
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
 • folyékony bioüzemanyag előállítása.
 

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A  projekt  tervezése  során  az  egyes  elszámolható  költségtípusok  vonatkozásában  a  következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
 


Költségtípus
Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve
(%) / maximális támogatási összeg (Ft)
Általános költségek és immateriális javak költségei (5.5. b és c
pont)
ebből:
 • közbeszerzési eljárások lefolytatása
 • tájékoztatás, nyilvánosság
 • műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit
 • könyvvizsgálat
 • projektmenedzsment
5%1%
0,5%
1%

0,5%
2,5%
Terület-előkészítés         (régészeti        feltárás,                                      lőszermentesítés, földmunkák stb.) 2%
Takarmány előállításhoz kapcsolódó szállítójármű (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 3.1.1.1 pontja alapján. nettó 50 millió Ft
 

Nyertes pályázóink véleménye

Ács Tiborné

Egy bemutatón találkoztam az Önök cégével.
Miért döntött úgy hogy ránk bízza a pályázata elkészítését?
-Mert megfelelt az ajánlat. Elég olcsón dolgoznak. Meglátásom szerint ez még egy elfogadható ár. Van, akik horribilis összegeket kérnek el. Inkább nem pályázok, hogy ne maradjon semmi. Annak nincs értelme.
Összességében a pályázatírásról mi volt a véleménye?
-Nekem megfelelt. Most is szeretnénk pályázni magtárra, tisztítóra. Meg voltam vele elégedve.

hanganyagot itt hallgathatja meg

Csizmadi Lajos

Hogyan talált ránk?
-Interneten keresztül valamilyen agrároldalon ahol fönn volt, hogy Sikerdíjas Pályázatíró Iroda. Elolvastam az ott található hirdetést, és ez alapján.
Miért döntött úgy hogy ránk bízza a pályázat elkészítését?
-Korábbi pályázatíróval nem nyertünk, kerestünk valaki mást. Beszéltünk telefonon Szalontai Úrral és szimpatikus lett.
Hogy tartotta velünk a kapcsolatot?
-Telefonon, meg elektronikus úton, e-mailben.
Összességében mi a véleménye szolgáltatásunkról?
-Eddig csak jó, mert amiben megegyeztünk azt teljesítették, amire pályáztunk, az nyert is. Innentől kezdve rosszat nem mondhatok.

hanganyag

Palkó József

Hogyan talált ránk?
-Az Agro-Tippnél, ahol vásároltuk a traktort, ajánlották Önöket.
Miért döntött úgy hogy ránk bízza a pályázat elkészítését?
-Mert jót hallottunk, meg a referenciákat elolvastam az interneten, és jó véleménnyel volt mindenki a cégről.
Összességében mi a véleménye szolgáltatásunkról? 
-Meg voltunk vele elégedve.  Gáborral is, aki tartott velünk a kapcsolatot. Meg voltunk elégedvea szolgáltatással.

hanganyag

Homokszeri Állattenyésztő és Földbérlő Szövetkezet
-Miért döntött úgy hogy ránk bízza a pályázat elkészítését?
-Teljesen véletlenszerű volt.
Hogy tartotta velünk a kapcsolatot?
-Elsősorban telefonon, és e-mailben.
Mit tapasztalt  pályázatíró részéről?
-Meg voltam vele maximálisan elégedve.
Összességében mi a véleménye szolgáltatásunkról?
-Összességében meg voltam vele elégedve.

hanganyag  

Cégvezető
Szalontai Jenő

"Társaságunknak Szalontai Jenővel és pályázatkészítő cégével már 5 éve van kapcsolata. Minden úniós projektünk elszámolását ő készítette el, a tervezett támogatásokat rendben meg is kaptuk."

Gscheidt Mátyás
Szekszárd ZRt.

 

 

"Szalontai Jenő Úrral, rajta keresztül az EU Haszon Bt-vel immár 4 éve állunk munkakapcsolatban. Több gépbeszerzésre irányuló pályázatunkat készítették el. Rövid határidővel, nagy szakmai hozzáértéssel, profi munkát nyújtottak. Pontos, megbízható, jól felkészült pályázatírót találtam Szalontai Úr személyében."

Dr. Burkus Barna
Hangrén Kft.

 

 

"...Azóta 2 pályázatot is sikeresen elkészített nekünk, melyek elszámolását szintén ő végzi. Meg vagyunk elégedve hozzáállásával, bármikor kérdezhetünk tőle, gyorsan választ kapunk kérdésünkre. A jövőben is számítunk segítségére uniós támogatások megnyerésében és elszámolásában."

Páncsity Péter
Kisszállási Mezőgazdasági Rt.

 

 

"Szalontay Jenő pályázatkészítővel június hónapban kezdődött a munkakapcsolatunk. Az általa benyújtott pályázatok hibátlanok voltak, hiánypótlásra nem volt szükség, és meg is nyertük őket."

Horváth János
Vállalkozó